RavinneRenki selvittää tutkimuksen ja kenttäkokeiden avulla parhaita käytäntöjä lietelannan levitykseen, käsittelyyn sekä valumavesien hallintaan maatiloilla. Tutkimusta tehdään Luke Maaningan Halolan tutkimustilalla, YSAOn Peltosalmen havaintokoetilalla sekä useilla havaintomaatiloilla niin Pohjois-Savossa kuin Pohjois-Karjalassakin.

Tutkimuksen pääteemat:

TEEMA 1. Ravinnekierron tehostaminen

a) Karjanlannan hyväksikäytön parantaminen ja ravinnehävikkien minimointi

b) Ravinteiden käytön tehostaminen

c) Ympäristötoimenpiteiden kannattavuuden selvittäminen

TEEMA 2. Valumavesien hallinta

a) Pistekuormitus ja sen hallinta maatiloilla

b) Ravinnehuuhtouman mallinnus

c) Pohjavesialueet ja karjatalous