Siilinjärvellä kuultiin mm. vinkkejä maan rakenteen arviointiin, nurmien kaliumlannoituksen optimointiin ja keskusteltiin lannan arvosta ja ravinnepitoisuuksien räätälöinnistä. Yli 40 osallistujaa pääsi myös bussikierrokselle Yara Suomi Oy:n tehdas- ja kaivosalueelle: ihailemaan Länsi-Euroopan ainoaa toimivaa fosfaattikaivosta!

Esitysmateriaalit:

Juha-Antti Kotimäki, ProAgria Etelä-Savo: Peltomaan rakenteen arviointi

Perttu Virkajärvi, Luke Luonnovarakeskus Maaninka: Nurmien kaliumtalous

Pasi Eskelinen, Savonia-amk: Lantalogistiikka

Kiitos kaikille osallistuneille ja esittelijöille!