Separointia ja uutta lypsykarjatekniikkaa -päivä järjestettiin Ravinnerenki- ja Tiedolla tuloksia -hankkeiden yhteistyönä Kiteellä, Koivikon kartanolla 13.12.2019. Koivikon kartano on luomumaitotila, jolla on kaksi lypsyrobottia ja se toimii myös opetusnavettana. Tilaisuudessa oli mukana yli 80 osallistujaa.

Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua FAN Green bedding -separaattoriin sekä Suomen ensimmäiseen VMS V300 lypsyrobottiin. Luonnonvarakeskuksen tutkija Lilli Frondelius esitteli tilaisuudessa Lantalogistiikka-hankkeessa toteutettua tutkimusta separoidun kuvajakeen käytöstä kuivikkeena.

Tutustu esitysmateriaaliin:
Lietteestä seproitu kuivajae kuivikkeena
Lilli Frondelius, Luke