RavinneRenki- hanke oli kattavasti edustettuna Maataloustieteenpäivillä Helsingin Viikissä sekä esityksin että posterein. 

ESITYKSET:

Modelling agricultural nutrient loading from Finnish watersheds 
Inese Huttunen, SYKE

Nurmen fosforilannoituksen satovaste huononlaisen ja tyydyttävän fosforitilan mailla 
Sanna Kykkänen, Luke

Järvibiomassojen mahdollisuuksia energiantuotannossa ja peltoviljelyssä 
Teija Rantala, Savonia-amk

POSTERIT:

Lietelannan sijoittaminen nurmeen myöhään syksyllä 
Kirsi Järvenranta, Luke

Nurmelle kesällä ja syksyllä sijoittamalla levitetyn lietelannan satovaikutus ja ravinnehuuhtouma 
Märi Räty, Luke

Nurmen ravinnetasetutkimus pohjoissavolaisilla tiloilla 
Tiina Hyvärinen, ProAgria Pohjois-Savo