RavinneRenki järjesti yhdessä Lantalogistiikka-hankkeen kanssa lieteurakoitsija-päivän 11.4. Pemon koulutilalla Iisalmessa. Tilaisuus sisälsi asiaa rengaspaineiden vaikutuksesta maan rakenteeseen sekä polttoainekustannuksiin. Paikalla oli Vianorin edustaja. Esittelyssä oli myös Lantalogistiikka- hankkeen tuloksia mm. lietteen etäsiirron kannattavuudesta sekä lietteen separoinnista.

Vianor: Rengastyypin ja ilmanpaineen merkitys maantiivistymisen ehkäisyssä

Lantalogistiikka: Lietteen separointi ja etäsiirron kannattavuus