Ravinnerenki-hankkeessa järjestettiin lokakuussa 2018 kaksi kosteikkotapahtumaa. Kosteikot tutuksi -tapahtuma järjestettiin 4.10. Riistavedellä ja Viljelijät kosteikon reunalla -tapahtuma järjestettiin 10.10. Liperissä. Molemmissa tapahtumissa teemoina olivat mm. kosteikkojen suunnittelu, toteutus ja vesistövaikutukset. Ohessa kosteikkoihin liittyvää materiaalia:

Kosteikon perustaminen ja hoito -video (Maaseutuverkosto)

Mökille kosteikko -video (Hanna Partannen ja Antti Happonen)

Lintujärden kunnostus -video (Keskimmäinen, Riistavesi)

Kosteikko-esitys
Vuokko Mähönen, Maatalouden ympäristöasiantuntija, PS ELY-keskus

Alla olevat kuvat ovat Liperin kosteikolta.

Kosteikon valuma-alue on vain 60 ha, mutta siitä on peltoa jopa 75%. Kosteikko puhdistaa vesiä ennen  kulkeutumistaan vedenlaadultaan välttävään Riihilampeen.

Kosteikkoalue oli aiemmin lähes yhtenäistä märkäpohjaista pajukkoa. Kosteikkoa tehdään ei-tuotannollisella investointituella. Viljelijä Jari Ruuskanen on vuokrannut kolmelta maanomistajalta tämän kosteikko-alueen ja tekee kaivuutyöt itse. Pensaikkoa on raivattu ja kosteikolle on kaivettu avovesialueita. Kosteikolla on noin kahden metrin syvyinen allas karkeamman kiintoaineksen pysäyttämiseen sekä 10-70 cm syvää aluetta, jossa vesi kulkee hitaasti. Tavoitteena on, että veden mukana kulkeva kiintoaines ja ravinteet jäävät kosteikolle eivätkä siirry eteenpäin vesistöön. Avovesialueet ovat heti houkutelleet sorsalintuja paikalle.

Kosteikon viimeistelyt tehdään keliolosuhteiden mukaan ensi talven tai kevään aikana: avovesialuetta lisätään vielä hieman ja vedenkulkua ohjataan nostamalla kosteikon rajalla olevaa reunapengertä. Ilmakuvassa näkyy myös läjitysmaita, joista osa levitetään myöhemmin pellolle.

Liperin kosteikko

Liperin kosteikko, kuva 2