Mitä kierrätyslannoitteita ja -maanparannusaineita Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella on saatavilla ja millaiset niiden ominaisuudet on? Aihe on ajankohtainen ja kiinnostava. Savonian agrologiopiskelja Jenni Korhonen toteutti opinnätetyönsä aiheesta Ravinnerenki-hankkeelle. Työn liitteessä sivuilla 34 - 40 on listattu aineita ja niiden ominaisuuksia. Tästä teemasta on tekeillä viljelijöille infomatiivinen verkkosivusto, joka julkaistaan viimeistään kesän taittuessa syksyyn. Linkistä pääset tutustumaan Jennin oppariin! https://www.theseus.fi/handle/10024/147402