Opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat saada peltosi jälleen eläväksi ja tuottavaksi, sinulle, joka painit ruovikon niiton tai ruo’on niittomassan sijoituksen kanssa, ja sinulle, joka haluat yleisesti ymmärtää enemmän maaperän ja sen toiminnan elintärkeästä roolista maapallollamme.

Tutustu: https://www.jarki.fi/sites/default/files/eloisa_pelto_ruokopelto-hankkeen_opas.pdf