Ravinnerenki-hankkeessa tutkitaan kesän 2018 aikana olkibiosuotimen toimintaa YSAOn koulutiloilla Pemolla ja Hingunniemessä.

Vedessä olevan oljen pinnalle kasvaa mikrobeja, joita kutsutaan myös nimellä biofilmi. Mikrobit käyttävät hyödykseen vedessä olevia ravinteita ja vähentävät näin valumavesien ravinnemääriä. Suodatinkäytön jälkeen olkea voidaan käyttää maanparannusaineena pelloilla. 

Ravinnerengin kokeessa tutkitaan, kuinka paljon oljen biofilmi pystyy ottamaan ravinteita valumavesistä. Pemon kohteessa tutkittavana on ojavesi, joka virtaa maissikoelohkon vieressä. Hingunniemessä tutkimusta tehdään hevostarhojen salaojavesien kokoomaputkien päässä. Tuloksia kokeesta saadaan syksyllä 2018!